Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 31/08/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KT&CN. Thành phần tham dự: GS.TS Nguyễn Huy Bằng, CBVC Viện KT&CN; Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường; Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1; Đại diện các ĐV liên quan. (Hội trường tầng 8, Nhà điều hành)

Thứ 3, ngày 01/09/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 02/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

 

Thứ 5, ngày 03/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 6, ngày 04/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 05/09/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 06/09/2020