Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 07/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (đợt 1).

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020. (Hội trường A)

 

 

Thứ 3, ngày 08/09/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 09/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

 

Thứ 5, ngày 10/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 9/2020

(TP: Đảng uỷ; Ban Giám hiệu; Thường trực HĐ trường; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; BT các ĐBBP, các chi bộ, Trưởng BPMC, Trưởng BPTT. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành)

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO. TP: Theo Quyết định. (Địa điểm: Văn phòng Trung tâm NCKN-ST)

Thứ 6, ngày 11/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 12/09/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 13/09/2020