Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 21/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

Thứ 3, ngày 22/09/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 23/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 24/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

09:00

    Họp Ban lãnh đạo Viện. (Địa điểm: Phòng Hội đồng Viện)

 

 

Thứ 6, ngày 25/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

19:30

Sinh hoạt Chi bộ cán bộ tháng 9. (TP: Đảng viên Chi bộ cán bộ Viện KT&CN. Địa điểm: Văn phòng Viện)

20:00

Họp toàn thể cán bộ Viện KT&CN. Địa điểm: Văn phòng Viện.

Thứ 7, ngày 26/09/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 27/09/2020