- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 12/11/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Hoa

9:00

Họp giao ban công tác đoàn (BLĐ Viện- VP Viện)

Thứ 3, ngày 13/11/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Hoa; 2) Chiều: đ/c Sơn

Tiết 7,8

BM ĐTVT dạy thao giảng cấp Viện: HP: Kỹ thuật điện, điện tử

GV: Trịnh Ngọc Hoàng (Phòng: B3.202)

Tiết 9

Bộ môn Điều khiển tự động tổ chức dự giờ cấp bộ môn. Học phần: Labview trong kỹ thuật điện. Cán bộ giảng dạy: Hồ Sỹ Phương (Phòng: A2.405)

19:00

Giải bóng đá cán bộ Đoàn-Hội Viện KTCN (Chi đoàn Cán bộ Viện đá Sân Vinh 3)

Thứ 4, ngày 14/11/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Sơn; 2) Chiều: đ/c Sơn

17:30

Họp triển khai chương trình rung chuông vàng (TP: BCH Đoàn Viện Sư Phạm Tự Nhiên, BCH Đoàn Viện KTCN)

Thứ 5, ngày 15/11/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

Tiết 4

Bộ môn CNKT Điện, Điện tử tổ chức dự giờ cấp bộ môn. Học phần: Hệ thống điện. Cán bộ giảng dạy: Trần Đình Dũng. (Phòng A2.102)

Thứ 6, ngày 16/11/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

Tiết 2

Bộ môn CNKT Điện, Điện tử tổ chức dự giờ cấp bộ môn. Cán bộ giảng dạy: ThS. Lưu Văn Phúc Bài dạy: Khí cụ điện. (Phòng B2 303)

13:30

Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Hội đồng phản biện ngành Sư phạm Toán học và Công nghệ thông tin (Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành)

14:30

Bộ môn CNKT Điện, Điên tử và bộ môn KTĐK và TĐH họp thống nhất nội dung các của các học phân thực hành chung. (Phòng họp: 104)

19:00

Giải bóng đá cán bộ Đoàn-Hội Viện KTCN (Chi đoàn Cán bộ Viện đá Sân Vinh 3)

Thứ 7, ngày 17/11/2018

7:30

Seminar: Nội dung giảng dạy và thực hành thí nghiệm học phần Hệ thống truyền thông công nghiệp

14:00

Khai mạc Team building lần thứ hai, năm 2018 (Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN)

Chủ nhật, ngày 18/11/2018

Cả ngày