Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 02/12/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

14:00

Kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2019) và 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019)

TP: Đại diện Lãnh đạo, TL QLSV, BT Đoàn, LCHTSV các khoa, viện có đào tạo LHS Lào, Thái Lan. Hội trường A

 

 

Thứ 3, ngày 03/12/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 04/12/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

Tiết 3,4

Dạy thao giảng BM Hệ thống và Mạng MT: Học phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. GV: ThS. Nguyễn Thị Uyên. Địa điểm: Phòng B2-205.

Thứ 5, ngày 05/12/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12/2019. TP: Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

Thứ 6, ngày 06/12/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

08:00

Seminar Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính (Tiếng Anh): A Local search method for solving the constraint satisfaction problem. Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Uyên. Địa điểm: Phòng Hội đồng - Viện KTCN

09:00

Họp trực tuyến với GS Hồ Tấn Nhựt. TP: Ban NCLL CDIO, Phòng Đào tạo;

(TT CNTT và Phòng QT&ĐT hỗ trợ kỹ thuật)

 

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ 7, ngày 07/12/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 08/12/2019