- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

- Đề nghị Quý Thầy/Cô xem lịch xem thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 18/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

10:00

- Hop Ban Tổ chức, Ban Chương trình và Hội đồng xét chọn công trình SVNCKH năm học 2016 -2017

- TP: đ/c Việt, đ/c Hoa

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

15:00

- Giao ban công tác HSSV

- TP: đ/c Hạnh, đ/c Nhung

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ 3, ngày 19/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

14:00

- Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017

- TP: đ/c Việt

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ 4, ngày 20/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

7:30

- Họp Hội đồng xét chọn công trình SVNCKH năm học 2016 -2017 vòng sơ khảo: Hội đồng liên ngành Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ 01 (cả ngày).

- TP: đ/c Hoa, đ/c Việt và các Thầy/Cô có hướng dẫn SV NCKH.

- Địa điểm: Phòng A1 302

14:00

- Họp Hội đồng kỷ luật HSSV

- TP: đ/c Thái Sơn

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

- Nghiệm thu đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Kỹ thuật và Công nghệ

- TP: Thành viên Hội đồng nghiệm thu (Theo Quyết định)

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ 5, ngày 21/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

- TP: đ/c Việt

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

17:00

- Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị Nước CHDC Nhân dân Lào

- TP: đ/c Minh

- Địa điểm: Hội trường A

Thứ 6, ngày 22/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Hoa

15:00

- Họp Chi bộ CB Viện KT&CN
- Địa điểm: VP Viện KT&CN

Thứ 7, ngày 23/12/2017

7:30

- Bảo vệ đề cương cao học K24 CNTT, lớp tại Đại học Vinh.

- TP: Các GV tham gia giảng dạy Cao học thạc sĩ ngành CNTT

- Địa điểm: A1-201, A1-202.

Chủ nhật, ngày 24/12/2017