- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

- Đề nghị Quý Thầy/Cô xem lịch xem thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 25/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

15:00

- Giao ban công tác HSSV

- TP: đ/c Hạnh, đ/c Nhung

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ 3, ngày 26/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 4, ngày 27/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

14:00

- Tập huấn công tác viết bài đăng trên website, lập HomePage (Mang theo máy tính cá nhân)

- TP: Trưởng các đơn vị; Cán bộ webmaster các đơn vị

- Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ 5, ngày 28/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

 

 

Thứ 6, ngày 29/12/2017 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Hội thảo góp ý dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.

- TP: Trưởng (phó) đơn vị, Trưởng bộ môn và đại diện giảng viên (Có Thông tri triệu tập).

- Địa điểm: Phòng họp tàng 4, Nhà A1

18:00

- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

- TP: Theo Thông tri triệu tập (đã gửi qua email)

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông (số 2, đường Trường Thi)

Thứ 7, ngày 30/12/2017

 

 

Chủ nhật, ngày 31/12/2017