- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 29/01/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

15:00

- Giao ban công tác HSSV

- TP: đ/c Hạnh, đ/c Nhung

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

 

Thứ 3, ngày 30/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

19:00

- - Chương trình "Talk show thắp lửa kh​ởi nghiệp".

- TP: Kính mời quý Thầy/Cô tham dự

- Địa điểm: Hội trường A

Thứ 4, ngày 31/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

9:00

- Giới thiệu các chương trình trao đổi ngắn hạn của Chính phủ Hoa Kỳ

- TP: Các đ/c: Lê Văn Minh, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Anh Phong, Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Thị Kim Thu, Đặng Thái Sơn

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19h:15

- Bảo vệ đồ án môn học "Nhập môn ngành Kỹ thuật", khóa 58 ngành CNTT

- TP: Giảng viên hướng dẫn

- Địa điểm:

+ Bộ môn HT&MMT: Tại phòng A2-301, A2-302

+ Bộ môn CNPM&KHMT: Tại A2-303, A2-304

Thứ 5, ngày 01/02/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Hội nghị giao ban cơ quan tháng 02/2018

- TP: Lãnh đạo Viện, TLĐT, CVVP

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ 6, ngày 02/02/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 7, ngày 03/02/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 04/02/2018