Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 02/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

Thứ 3, ngày 03/03/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

15:30

 

Giao ban công tác học sinh, sinh viên. TP: TL QLHS,SV các khoa, viện, trường trực thuộc; (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 4, ngày 04/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

09:00

Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, Đào tạo, Thư viện; các viện: KT&CN, SPTN. - Trưởng nhóm viết BC TĐG (SAR), bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương học phần các ngành CNTT, SP Toán. Phụ trách website tiếng Anh: đ/c Nguyễn Văn Hải; đ/c Phan Anh Phong (Viện KT&CN); đ/c Trần Anh Nghĩa (Viện SPTN). (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 5, ngày 05/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 3/2020.

Trưởng, Phó các đơn vị; Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

 

Thứ 6, ngày 06/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

Thứ 7, ngày 07/03/2020

 

 

Chủ nhật, ngày 08/03/2020