Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 15/06/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 16/06/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

08:00

HỌP TỔNG KẾT NĂM HỌC VIỆN KT&CN.

Địa điểm: Văn phòng Viện. Thành phần: Toàn thể cán bộ Viện.

 

 

Thứ 4, ngày 17/06/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Họp Ban thường trực CDIO. (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 5, ngày 18/06/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

19:30

Lễ Bế giảng khóa đào tạo thứ 57 và trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020. (TP: Theo Thông tri triệu tập. Hội trường A)

 

 

Thứ 6, ngày 19/06/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày). TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng. Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: Xây dựng, KT&CN, CNHS-MT. TP: Theo Thông tri triệu tập; HĐĐT các viện, khoa. Địa điểm: Hội trường A

Thứ 7, ngày 20/06/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 21/06/2020