Danh sách 4 lưu học sinh Lào tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học:

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Lớp

Ngành tốt nghiệp

1

Sing Eamphon

Khamphai

Nam

K54K1

Công nghệ thông tin

2

Lanoy

Dalaphone

Nữ

K54K4

Công nghệ thông tin

3

Sengkeo

Khounyotha

Nữ

K54K4

Công nghệ thông tin

4

Nikone

Padith

Nam

K54K4

Công nghệ thông tin

 

 Không chỉ ra trường trước thời hạn, các sinh viên tốt nghiệp đợt này đã nhanh chóng tìm được việc làm với thu nhập ổn định, công việc gắn liền với nghề nghiệp được học tại trường. Theo khảo sát sơ bộ, đa phần sinh viên trở thành các lập trình viên trong các công ty lớn ở Nghệ An, Đà Nẵng… như FPT Đà Nẵng, FPT Hồ Chí Minh, FPT Hà Nội, Công ty G5, GoDream, Gold Design, FGC, RedSand, Nam Thăng …   

Loại hình việc làm

Số sinh viên

Lập trình viên

45

Làm việc trong các công ty phần cứng

8

Các lĩnh vực khác (Văn phòng, sửa chữa máy tính, điện thoại…)

7

Đây thực sự là một thành tích ấn tượng của thầy và trò ngành Công nghệ thông tin, Đại học Vinh, góp phần tạo uy tín và thương hiệu vững chắc cho ngành. Có được kết quả này, trước hết phải kể đến nỗ lực cá nhân của các em sinh viên trong học tập và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp. Cùng với đó là nỗ lực của toàn bộ cán bộ, giảng viên ngành Công nghệ thông tin đã đồng hành, sát cánh hỗ trợ không ngừng trong công tác đào tạo, giảng dạy và định hướng giúp đỡ sinh viên.

  Một số hình ảnh:

 Sinh viên K54 tốt nghiệp sớm đã có việc làm tại FPT Soft, Đà Nẵng

 Sinh viên Lào được công nhận tốt nghiệp sớm.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin