Thực hiện các quyết định số 2762, 2763, 2764, 2765-QĐ/ĐU của Đảng ủy trường Đại học Vinh về việc kết nạp Đảng viên mới. Chiều ngày 19/07/2019 tại phòng A3.101 Chi bộ  HVSV Viện KT&CN đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 đồng chí bao gồm:

1. Nguyễn Văn Duy  - Chi đoàn 56K1- CNTT- Viện KT&CN,

2. Hoàng Ngọc Thắng - Chi đoàn 56K2 -  CNTT- Viện KT&CN,

3. Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chi đoàn 56K4 -  CNTT- Viện KT&CN,

4. Hoàng Thanh Tuấn - Chi đoàn 55K3 -  CNTT- Viện KT&CN.

Tới dự  lễ kết nạp có thầy giáo Trần Đình Dũng - Bí thư đoàn viện Viện KT&CN cùng toàn thể các Đảng viên trong chi bộ HVSV Viện KT&CN. Dưới sự điều hành của đồng chí Trịnh Ngọc Hoàng - Bí thư chi bộ, buổi kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới.

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 Đ/c Nguyễn Văn Duy, Hoàng Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Hoàng Thanh Tuấn đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau khi trao quyết định kết nạp cho 4 Đ/c Nguyễn Văn Duy, Hoàng Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Hoàng Thanh Tuấn, Đ/c Bí thư Trịnh Ngọc Hoàng đã nêu rõ nhiệm vụ và quyền lợi của người Đảng viên mới đối với 4 Đ/c cũng như giao nhiệm vụ của chi bộ HVSV Viện KT&CN và các đảng viên chính thức trong chi bộ phải tiếp tục giúp đỡ các đảng viên dự bị. Đồng thời  Đ/c đã đặt ra yêu cầu cho 4 Đ/c đảng viên mới cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, học tập và nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: 

Đồng chí bí thư chi bộ Trịnh Ngọc Hoàng và bí thư Đoàn viện Trần Đình Dũng

chụp ảnh cùng với 4 Đảng viên mới

Chi bộ HVSV Viện KT&CN chụp ảnh cùng đại biểu

 

Tin và ảnh: Ngọc Hoàng, Văn Duy