Chủ đề chính của Hội nghị liên quan đến những vấn đề thời sự của công nghệ thông tin như hệ thống dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế lắm về nội dung, có thể có cả những hướng nghiên cứu khác.

Tên thông thường của Hội nghị là FAIR - Fundamental and Applied IT Research. FAIR lần thứ XI (FAIR'2018), tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) vào 2 ngày: thứ năm và thứ sáu, 09 -10/8/2018.

Ban Chỉ đạo

Trưởng ban: 

GS.VS. Đặng Vũ Minh - Liên hiệp các hội KHKT VN

Thành viên: 

GS.TSKH. Trần Văn Nhung - Bộ GD&ĐT

GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm - ĐHQG-HCM

GS.TSKH. Dương Ngọc Hải - Viện HL KH&CN VN

GS.TS. Vũ Đức Thi  - ĐHQG-HN

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - ĐHQG-HN

GS.TS. Đặng Quang Á  - Viện HL KH&CN VN

TS. Phan Huy Phú - Trường ĐH Thăng Long

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện HL KH&CN V


Ban Tổ chức

Trưởng ban: 

GS.TS. Vũ Đức Thi - ĐHQG-HN

Đồng trưởng ban: 

TS. Phan Huy Phú  - Trường ĐH Thăng Long

Phó trưởng ban: 

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - ĐHQG-HN

TS. Cao Kim Ánh  - Trường ĐH Thăng Long


Ban Chương trình 

Trưởng ban: GS.TS. Đặng Quang Á - Viện HL KH&CN VN 

Phó trưởng ban: 

PGS.TS. Trần Đình Khang - Trường ĐH BKHN 

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện HL KH&CN VN 

TS. Cao Kim Ánh - Trường ĐH Thăng LongMột số thời hạn:
- Nộp tóm tắt: 15/5/2018
- Nộp toàn văn: 15/6/2018
- Thông báo chấp nhận: 15/7/2018
Thông báo
• Hội nghị phí: 400.000 đồng/đại biểu (sinh viên đại học có báo cáo được miễn)
• Thông báo chấp nhận sẽ được đăng trên website của FAIR

 

Chi tiết xin mời xem Tại đây