Tổ Bộ môn công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, tiền thân là tổ Vật lí thực nghiệm, được thành lập năm 1966. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của khoa Vật lí và trường ĐH Vinh. 

Trong những năm vừa qua Bộ môn đã nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Viện về mọi mặt đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ về cả số lượng và chất lượng để từng bước đáp ứng công tác đào tạo và sinh hoạt chuyên môn ỳ nên đội ngũ chuyên môn ngày càng trẻ hóa, từng bước được đào tạo học tập nâng cao trình độ. Hiên tại Bộ môn có 08 cán bộ và đang tiếp tục tuyển dụng thêm. Ngành kỹ thuật Điện, Điện tử có nhiệm vụ:

- Cung cấp nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực điện công nghiệp.

 - Tư vấn, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp điện cho nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư. 
 - Khai thác và vận hành các thiết bị điện, máy điện và truyền động điện.
 - Đề xuất, thiết kế, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.
 - Sữa chữa thiết bị điện.
 - Tham gia tổ chức và điều hành các dự án điện.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường dễ dàng tìm được công việc theo nguyện vọng chuyên ngành được đào tạo tại: Các công ty điện lực, các xí nghiệp công nghiệp, các công ty xây lắp điện, các cơ sở đào tạo và TT dạy nghề, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển thiết bị điện, điện tử....