Ngày 05/12/2017, tại Phòng A0-408, Viện Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Seminar đánh giá xét chọn đề tài NCKH Sinh viên dự thi cấp Trường. 06 đề tài được thực hiện bới các sinh viên, nhóm sinh viên có hàm lượng khoa học và thực tiễn được tuyển chọn từ các ngành đào tạo trọng Viện Kỹ thuật và Công nghệ đã được báo cáo trước Hội đồng Khoa học và đào tạo do PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chủ trì. Chất lượng đề tài NCKH Sinh viên được lựa chọn dự thi cấp Trường được các thành viên Hội đồng đánh giá cao cả về học thuật, nội dung và những sản phẩm của đề tài. Kết quả xét chọn đề tài công trình dự thi Sinh viên NCKH cấp trường năm 2017 như sau:

TT

Họ và tên

Tên công trình

Giáo viên hướng dẫn

Ngành

1

Kiều Anh Tuấn

Nguyễn Đình Nguyên

Tính toán động học và mô phỏng 3D robot KUKA

ThS. Hồ Sỹ Phương

ĐK-TĐH

2

Nguyễn Trọng Cần

Võ Văn Tiến

Nghiên cứu ứng dụng hệ mờ nơ-ron trong điều khiển robot

ThS. Phan Văn Dư

ĐK-TĐH

3

Nguyễn Trọng Thắng

 

Nghiên cứu xây dựng tủ điện thực hành điều khiển động cơ điện

ThS. Phạm Mạnh Toàn

CNKT Đ-ĐT

4

Lê Xuân Đình

Xây dựng bộ thực hành các mạch điều khiển động cơ điện

ThS. Phạm Hoàng Nam

CNKT Đ-ĐT

5

Nguyễn Văn Đông, Lê Văn Hạnh

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

ĐTVT

6

Nguyễn Đức Đúng, Vũ Việt An

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng anten vi dải sử dụng nguyên lý siêu vật liệu cho hệ thống mạng cục bộ không dây (WLAN)

ThS. Phan Duy Tùng

ĐTVT

 Sau thời gian làm việc nghiêm túc và tích cực, Hội đồng khoa học Viện đã thống nhất đề nghị tặng bằng khen cho 11 cá nhân và 04 tập thể sau:

I. Cá nhân

1. Nguyễn Đức Đúng

2. Vũ Việt An

3. Nguyễn Trọng Cần

4. Nguyễn Trọng Thắng

5. Lê Xuân Đình

6. Nguyễn Văn Đông

7. Lê Văn Hạnh

8. Kiều Anh Tuấn

9. Nguyễn Đình Nguyên

10. Nguyễn Văn Trung

11. Võ Văn Tiến

II. Tập thể

1. 55K1 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

2. 55K1 Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

3. 54K1 Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

4. 54K Công nghệ thông tin

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi đánh giá xét chọn tại Viện Kỹ thuật và Công nghệ:

 

Sinh viên Nguyễn Trọng Thắng ngành CN KT Điện, Điện tử báo cáo công trình “Nghiên cứu xây dựng tủ điện thực hành điều khiển động cơ điện

  

Sinh viên Lê Xuân Đình, ngành CN KT Điện, Điện tử đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo công trình “Xây dựng bộ thực hành các mạch điều khiển cơ điện”