Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và chất lượng đào tạo, ngày 26/12/2019 Bộ môn CNKT Ô tô – Viện Kỹ thuật và Công nghệ kết hợp với PGS. TS. Võ Văn Hường đã tổ chức buổi seminar xây dựng đề cương và kế hoạch dạy thỉnh giảng cho 2 học phần: “Lý thuyết ô tô” và “Kết cấu và tính toán ô tô”.

Mở đầu, TS. Trịnh Ngọc Hoàng – Trưởng BM CNKT Ô tô trình bày mục tiêu của buổi seminar và đặt vấn đề hỗ trợ tư vấn về chuyên môn với PGS. TS. Võ Văn Hường.  Tiếp theo, PGS. TS. Võ Văn Hường đã trình bày vắn tắt về kiến thức bao hàm của Ngành Ô tô, từ đó đưa ra những góp ý để Bộ môn CNKT Ô tô xây dựng được một bộ đề cương đào tạo hợp lý, giúp định hướng việc làm cho sinh viên phù hợp với như cầu xã hội.

 

PGS. TS. Võ Văn Hường trình bày vắn tắt các khối kiến thức, kỹ năng của một chương trình đào tạo ngành CNKT Ô tô

Cũng trong buổi xêmina, PGS. TS. Võ Văn Hường tiếp tục trình bày về những kiến thức chuyên môn chuyên sâu hơn từ đó đưa ra những giải pháp và cách thức để xây dựng đề cương và kế hoạch dạy thỉnh giảng các học phần “Lý thuyết ô tô” và “Kết cấu và tính toán ô tô” một cách hợp lý nhất. 

PGS. TS. Võ Văn Hường trình bày những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về ô tô

Sau khi kết thúc bài trình bày, về phía Viện Kỹ thuật và Công nghệ có PGS. TS. Hoàng Hữu Việt – Phó Viện trưởng, Bộ môn CNKT Ô tô và các thầy cô từ các Bộ môn khác cùng với PGS. TS. Võ Văn Hường đã ngồi lại để trao đổi thêm về những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo Ngành CNKT Ô tô.

PGS. TS. Võ Văn Hường thảo luận cùng các giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

 

                                                            Tin và ảnh: Xuân Hoàng – Ngọc Hoàng