Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là công ty thành viên lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát, chủ đầu tư xây dựng và vận hành Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất với quy mô trên 9400 lao động đang làm việc với thu nhập ổn định. Năm 2020 Công ty cần tuyển hơn 1000 nhân sự, đặc biệt các chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Tự động hóa, Điện - Điện tử,... thông tin cụ thể như sau:
Thông tin chi tiết xem ở đây