Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 14/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên. TP: Trợ lý QLHS,SV.( Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

Thứ 3, ngày 15/09/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 16/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 17/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO. TP: Theo Quyết định. (Địa điểm: Văn phòng Trung tâm NCKN-ST)

Thứ 6, ngày 18/09/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

08:55

Tham dự Webinar học thuật "Đánh giá từ xa theo AUN-QA: Công tác chuẩn bị trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam". (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 7, ngày 19/09/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 20/09/2020

07:30

Khai giảng khóa học ngắn hạn cho giảng viên để thiết kế bài giảng E-Learning và sử dụng ICT trong đào tạo trực tuyến. (Giảng viên toàn trường Theo CV số 846/ĐHV-TCCB ngày 16/9/2020. Hội trường A)

13:30

Khóa học ngắn hạn cho giảng viên để thiết kế bài giảng E-Learning và sử dụng ICT trong đào tạo trực tuyến. (Giảng viên toàn trường Theo CV số 846/ĐHV-TCCB ngày 16/9/2020. Hội trường A)