Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử

Nguyễn Tiến Dũng
Đỗ Mai Trang
Phạm Hoàng Nam
Đinh Văn Nam
Phạm Mạnh Toàn
Trần Đình Dũng
Hoàng Thị Hà