Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 09/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

Thứ 3, ngày 10/03/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

Thứ 4, ngày 11/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

Thứ 5, ngày 12/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

09:00

Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, Đào tạo, Thư viện; các viện: KT&CN, SPTN. - Trưởng nhóm viết BC TĐG (SAR), bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương học phần các ngành CNTT, SP Toán. Phụ trách website tiếng Anh: đ/c Nguyễn Văn Hải; đ/c Phan Anh Phong (Viện KT&CN); đ/c Trần Anh Nghĩa (Viện SPTN). (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 6, ngày 13/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

08:00

Họp triển khai công tác cập nhật website (phần Tiếng Anh) và mua bản quyền phần mềm chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, Viện KT&CN.

- Phụ trách website Tiếng Anh: đ/c Nguyễn Văn Hải, đ/c Phan Anh Phong (Viện KT&CN), đ/c Trần Anh Nghĩa (Viện SPTN).

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ 7, ngày 14/03/2020

 

 

Chủ nhật, ngày 15/03/2020