Bộ môn Điều khiển tự động

Mai Thế Anh
Lê Văn Chương
Dương Đình Tú
Hồ Sỹ Phương
Tạ Hùng Cường
Hoàng Võ Tùng Lâm
Phan Văn Dư
Nguyễn Hoa Lư
Hoàng Cẩm Nhung