Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 03/10/2022: - Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 04/10/2022: - Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 05/10/2021: - Trực BLĐ:

15:00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện KT&CN

Thành phần: BCH ĐBBP Viện KT&CN

Địa điểm: Văn phòng Viện

17:00

Họp lãnh đạo Viện

Thành phần: Lãnh đạo Viện

Địa điểm: Văn phòng Viện

19:00

Sinh hoạt Chi bộ cán bộ Viện KT&CN định kỳ tháng 10

Thành phần: Đảng viên trong chi bộ cán bộ Viện KT&CN

Địa điểm: Văn phòng Viện

20:00

Họp cán bộ toàn Viện KT&CN

Thành phần: Cán bộ toàn Viện KT&CN

Địa điểm: Văn phòng Viện

Thứ 5, ngày 06/10/2022: - Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 6, ngày 07/10/2022: - Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 08/10/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 09/10/2022