Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 24/10/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 25/10/2022: -Trực BLĐ:

8h50

Dự giờ Kỹ thuật mạng máy tính - TS. Cao Thành Nghĩa
Thành phần: CBGD Viện KTCN

Địa điểm: phòng D3-401

15h30

Họp cán bộ chủ chốt Viện KT&CN thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó bộ môn Viện KT&CN.

Thành phần: BCH ĐBBP Viện KT&CN, Ban chấp hành Chi bộ CB Viện KT&CN, Lãnh đạo Viện, Trưởng phó bộ môn, Chủ tịch công đoàn Viện KT&CN, Bí thư đoàn Viện KT&CN.

Địa điểm: Văn phòng Viện

Thứ 4, ngày 26/10/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 027/10/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 6, ngày 28/10/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 29/10/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 30/10/2022