Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 19/12/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 20/12/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 21/12/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 22/12/2022: -Trực BLĐ:

 

 

17h30

Họp CB toàn viện về việc bỏ phiếu thi đua năm 2022

Thứ 6, ngày 23/12/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 24/12/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 25/12/2022