Bắt đầu từ HK này sẽ có thay đổi trong quy trình đăng ký học. Đó là việc thu phiếu thống kê đăng ký trước khi mở đăng ký online. Điều này có các ưu điểm như sau:

·        Giúp cho Phòng Đào tạo thống kê được số lượng SV dự kiến cho từng học phần. Từ đó sẽ quyết định mở bao nhiêu lớp và sĩ số hợp lý để khi đăng ký online được dễ dàng, thuận tiện, không còn việc đầy lớp, chèn lớp.

·        Phiếu đăng ký này sẽ thay luôn cho Đơn đký học bổ sung, các bạn không phải làm đơn nữa.

·        SV chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch học, nộp học phí

 

Sau đây là hướng dẫn thực hiện và thời gian cụ thể:

 

- Sinh viên K54, K55, K56, K57:

·        Tải về và in phiếu đăng ký học. Ghi toàn bộ các học phần em muốn đăng ký trong học kỳ tới, kể cả đăng ký chéo sang khóa khác. (Theo dõi danh sách các học phần sẽ mở trên trang cá nhân)

·        Nộp 1 bản Gốc, 1 bản Photo cho Lớp trưởng trước 18/07/2017.

·        Nhận lại bản gốc đã được CVHT xác nhận,

·        Sau khi đăng ký học online theo lịch của nhà trường, đăng ký được môn nào tích (X) vào môn đó.

·        Hết thời hạn đăng ký học trực tuyến, nếu chưa hoàn tất việc đăng ký học theo phiếu đăng ký học tập, nộp phiếu cho CVHT để được xử lý. (Không cần viết đơn)

 

- Lớp trưởng:

·        Thu phiếu ĐK học của các bạn trong lớp

·        Lập và in danh sách thống kê cho lớp theo thứ tự Tên - ABC (Họ tên, Mã SV, SĐT, Ghi chú). Ai đã nộp phiếu thì tích vào Ghi chú là OK. Điền vào Ô [số phiếu] là số Thứ tự trong Danh sách.

·         Nộp cho CVHT (Danh sách thu phiếu ĐK +02 phiếu bản gốc và photo) trước 20/07/2017.

·        Nhận lại phiếu đăng ký học của SV đã có chữ ký của CVHT trả lại cho các bạn.

Yêu cầu Các Lớp trưởng chuyển thông tin quan trọng này đến toàn bộ SV trong lớp.

 

Mẫu Phiếu đăng ký học mới Download tại đây: https://goo.gl/rFDiBK

Lịch Đăng ký học: