Thực hiện chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2020-2021, được sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Viện, Ban chấp hành Đoàn- Liên chi Hội sinh viện Viện Kỹ thuật và công nghệ  tổ chức hoạt động "Cứu hộ máy tính – lập trình yêu thương".

Cũng giống như hoạt động các tháng thường niên Đội cứu hộ tổ chức và triển khai cụ thể kế hoạch trong tháng 3. Bên cách đó các lớp đào tạo lập trình và sửa chữa máy tính đã được mở ra và đào tạo thêm nhân lực cho đội. Đội cứu hộ tiếp tục công tác cứu hộ máy tính cho những bạn sinh viên và các thầy cô trong trường có nhu cầu sửa chữa thay thế linh kiện máy tính. Thời gian trực tại đội từ  thứ 2 đến thứ 6 tại phòng B2 101 nhà B trường Đại học Vinh. Và con số hơn 500 máy tính đã được sửa chữa trong tháng 3 là con số cực kỳ ấn tượng do các bạn tình nguyện viên của đội cứu hộ và đội lập trình mang lại.

Trong tháng 3 cùng với tổ chức cứu hộ máy tính thì song cũng có nhiều hoạt động mới được triển khai.


Trong quá trình cứu hộ máy tính thì các thành viên đội đã nhiệt tình giúp đỡ nhận máy và tư vấn nhiệt tình về quá trình sử dụng máy tính để khác phục nhiều vấn đề hư hỏng trong quá trình sử dụng. Thân thiện giúp đỡ hỗ trợ sinh viên và tuyên truyền hoạt động đội để đội ngày càng phát triển nhiều người biết hơn.


Đội cứu hộ họp triển khai hoạt động tháng 3

Những hình ảnh của các bạn sinh viên trong trường biết đến đội và có nhu cầu sửa chữa máy tính đã đến phòng đội cứu hộ và được tư vấn nhiệt tình để khác phục được lỗi máy tính.

Sinh viên đến sữa chữa máy tình cùng tổ kỹ thuật đội.


 

 

Đội truyền thông Viện KT&CN