- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

- Đề nghị Quý Thầy/Cô xem lịch xem thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 01/01/2018: Nghĩ lễ

 

 

Thứ 3, ngày 02/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

13:00

- Bảo vệ đồ án tốt nghiệp K54-ngành CNTT (đợt 1)

- TP: CBGD và SV ngành CNTT

- Địa điểm: A2.301, A2.302, A2.303, A2.304

Thứ 4, ngày 03/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 5, ngày 04/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Hội nghị giao ban cơ quan tháng 01/2018

- TP: Trưởng, Phó Viện; TLĐT, CVVP.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ 6, ngày 05/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 06/01/2018

13h:30

- Giao lưu với SV ngành CNTT, ĐHSP Hà Nội 1

- TP: Các đ/c Việt, Minh, Sơn, Phong, Bi thư LCĐ; Các CB quan tâm; SV theo điều động của LCĐ.

- Địa điểm: Hội trường A.

Chủ nhật, ngày 01/01/2018