- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

- Đề nghị Quý Thầy/Cô xem lịch xem thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 08/01/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

19:30

Bảo vệ thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành Ngành CNTT

Thứ 3, ngày 09/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 4, ngày 10/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 5, ngày 11/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

14:00

- Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2020 (Đại hội điểm)

- TP: đ/c Nguyễn Tiến Dũng

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

- Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2020 (Đại hội điểm)

- TP: đ/c Trịnh Ngọc Hoàng

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Thứ 6, ngày 12/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

- TP: Theo Thông tri triệu tập của BTV Đảng ủy

- Địa điểm: Hội trường A

14:00

- Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

- TP: Theo Thông tri triệu tập của BTV Đảng ủy

- Địa điểm: Hội trường A

Thứ 7, ngày 13/01/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 14/01/2018