- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 22/01/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

15:00

- Giao ban công tác HSSV

- TP: đ/c Hạnh, đ/c Nhung

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

 

Thứ 3, ngày 23/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Duyệt Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2020

- TP: Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ 4, ngày 24/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 5, ngày 25/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

8:00

- Tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice)

- TP: Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường (mang theo máy tính cá nhân)

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

19:00

- Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2020

- TP: Đảng viên Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

 

Thứ 6, ngày 26/01/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 7, ngày 27/01/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 28/01/2018