Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 23/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

Thứ 3, ngày 24/03/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

Thứ 4, ngày 25/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 26/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

09:00

Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, Đào tạo, Thư viện; các viện: KT&CN, SPTN. - Trưởng nhóm viết BC TĐG (SAR), bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương học phần các ngành CNTT, SP Toán. Phụ trách website tiếng Anh: đ/c Nguyễn Văn Hải; đ/c Phan Anh Phong (Viện KT&CN); đ/c Trần Anh Nghĩa (Viện SPTN). (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

19:30

Đại hội chi bộ cán bộ Viện KT&CN (Tầng 6 Nhà Điều hành)

Thứ 6, ngày 27/03/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

Thứ 7, ngày 28/03/2020

07:30

Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Đại học Vinh giai đoạn 2015 - 2020

Theo Thông tri triệu tập số 05/TT-ĐHV ngày 19/3/2020. (Hội trường A)

14:00

Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành phần: Đảng ủy bộ phận Viện, BTV Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Huy Bằng; đại diện VP Đ-ĐT; toàn thể đảng viên và đại biểu khách mời của Đảng ủy BP

(Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành)

Chủ nhật, ngày 29/03/2020