Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 20/07/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 21/07/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 22/07/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Truyền động điện theo tiếp cận CDIO. CN: ThS. Trần Đình Dũng. Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp Trưởng các đơn vị trong toàn Trường. TP: Ban Giám hiệu; CT CĐ, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị, các ban và bộ phận công tác. Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị chuyên đề "Đại học định hướng đổi mới sáng tạo - Quản trị chiến lược và phát triển thương hiệu". TP: - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Thành viên HĐ trường trong Trường; Trưởng các đơn vị trong toàn Trường; CBVC các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, Đào tạo, ĐT SĐH, KH&HTQT; Đại biểu các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ 5, ngày 23/07/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp theo tiếp cận CDIO. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Hùng Cường. TP: Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020; (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 6, ngày 24/07/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày). Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Hệ thống điện theo tiếp cận CDIO. CN: ThS. Phạm Hoàng Nam. TP: Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020; Phòng họp tầng 6, Nhà điều h

08:30

Họp Hội đồng Viện KT&CN. TP: Thành viên hội đồng Viện,. Địa điểm: Phòng Hội đồng Viện.

Thứ 7, ngày 25/07/2020

07:00

Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày)

07:30

Lễ trao bằng cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020

Theo Thông tri triệu tập số 13/TT-ĐHV ngày 13/7/2020. (Hội trường A)

Chủ nhật, ngày 26/07/2020

06:30

Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày). Hội đồng tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh (theo quyết định). Nhà A