Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại tòa nhà thực hành Viện Kỹ thuật và Công nghệ. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã có buổi tham quan và chỉ đạo công tác thực hành thí nghiệm đào tạo theo tiếp cận CDIO tại bộ môn CNKT Điện, Điện tử - Viện KT&CN; cùng đi với đoàn còn có TS. Đặng Thái Sơn – Viện trưởng Viện KT&CN; TS. Hoàng Vĩnh Phú giám đốc TTTH-TN trường đại học Vinh.

  Thực hiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho ngành CNKT Điện, Điện tử và CNKT Nhiệt chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh cho Khóa 58,59. Bộ môn CNKT Điện, Điện tử đã áp dụng hình thức đào tạo này cho các Khóa 55,56,57 CNKT Điện, Điện tử của ngành cho các học phần đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Các em sinh viên đã thực hiện các đồ án theo nhóm sinh viên và thực hiện các đồ án lớn bao gồm các bước việc hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. Các đồ án của sinh viên bước đầu gắn với yêu cầu thực tế của công việc và giải quyết các vấn đề thực hành thí nghiệm trong đào tạo.

   Sau đây là một số hình ảnh của chuyến kiểm tra của GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tại các phòng thí nghiệm đào tạo Ngành CNKT Điện, Điện tử và CNKT Nhiệt, chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh, Trường Đại học Vinh :

 

Bài và ảnh: TS. Nguyễn Tiến Dũng – Viện KT&CN