Nhằm mục đích đẩy mạng số lượng và chất lượng xuất bản của các công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, Nhà trường đã mời GS. TSKH. Trần Vĩnh Hùng đến chia sẻ kinh nghiệm về viết và công bố bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. Buổi seminar được tổ chức nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn mà các nhà nghiên cứu trẻ hay gặp phải khi xuất bản các công trình nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quốc tế; trang bị thêm kỹ năng viết bài báo khoa học và cách giải quyết những khó khăn trong quá trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành. 

Đến với buổi seminar còn có sự tham gia của các giảng viên, nhà khoa học đến từ  Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Xây dựng và nhóm các cộng tác viên và cán bộ Trung tâm nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo và các giảng viên đến  từ các Khoa, Viện khác ở Đại học Vinh.

Nội dung của báo cáo có thể tải tại đây!

Sau đây là một số hình ảnh của buổi seminar: