Hiện nay nhà trường đã xây dựng  kế hoạch thu học phí, đăng ký và xử lý học vụ cho Học kỳ 1, năm học 2018-2019. Sinh viên Viện KT&CN chú ý lịch Đăng ký học theo khóa như sau:

Trong quá trình đăng ký học, nếu có vấn đề gì cần tư vấn hỗ trợ, các bạn liên hệ trực tiếp Cố vấn học tập ngành mình đào tạo để được giúp đỡ.

Chi tiết lịch Thu học phí, Đăng ký và xử lý học vụ, sinh viên có thể xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1-GCesaix7sNNvnQiMH6E6ILWcZGfG5Aq/view?usp=sharing